Vad är Bikramyoga ?

Bikramyoga är en form av Hathayoga bestående av 26 st asanas (kroppsrörelser ) Denna yogaserie utövas under 90 minuter i ett uppvärmt rum med en temperatur på ca. 38-40 grader.

Bikramyogaserien är unikt utformad för att värma upp och stretcha muskler, leder och senor i en viss ordning för att få bästa effekt. Bikramyoga förebygger, underhåller och rehabiliterar hälsan som helhet. Andra effekter är ett allmänt bättre hälsotillstånd, en känsla av välbefinnande.

Värmen främjar bla rörligheten, avgiftningen samt stretchingen av kroppen. Bikramyogaserien är rigorös och varje rörelse är utformad att på ett säkert sätt stretcha och öppna upp kroppen som en förberedelse inför nästkommande rörelse. Serien av rörelser förflyttar dessutom friskt, syresatt blod till hela kroppen, till alla organ och fibrer. Detta för att återställa kroppens balans och alla system till att fungera såsom de ska.

Några resultat av regelbunden träning är:

– starkare och mer tonade muskler
– ökad rörlighet i leder och muskler
– förbättrad fokus och koncentration
– ökad ämnesomsättning och förbränning
– ökad mental klarhet och stressreduktion
– förbättrad balans och koordinationsförmåga

Alla människor kan träna Bikramyoga. Ung som gammal, sjuk som frisk, mjuk som stel, stark som svag och nybörjare som avancerad. Alla tränar individuellt utefter sin egen förmåga, men tillsammans i en och samma klass. För att få ut det mesta möjliga av sin yogaträning handlar det inte om hur ”perfekt” man kan utföra en yogarörelse, utan det handlar om att utefter kroppens förmåga göra det bästa man kan. 

Yogaserien är namngiven efter den yogalärare från Indien som satte ihop sekvensen, Bikram Choudhury. Han hade i sin tur lärt sig poserna av sin yogalärare Bishnu Gosh. Bishnu Ghosh var läkare och även en mycket betydelsefull och inflytelserik yogamästare i Indien. Bishnu Gosh bror är den kända Paramahansa Yogananda, en av världens mest framstående Yogis och spirituella ledare som även skrivit boken ’Autobiography of a Yogi’. Bikram Choudhury förde såsmåningom med sig denna yogaserie till väst när han flyttade till USA på 70-talet. Det var även då man började tillföra fukt och värme i yogasalen. 

 

.

Vad är yoga?

Yoga kan beskrivas som en livsfilosofi, ett tankesystem.

 

Yoga är ett ofantligt brett begrepp, som består av många delar.

Kortfattat kan man säga att yoga är ett grundläggande begrepp i en urgammal indisk filosofi om hur man uppnår insikt och frigörelse genom att stilla turbulenta tankar och rastlösa kroppar. Ordet yoga kommer från sanskrit och betyder enkelt översatt ”att lägga samman”, ”att sammanfoga”, ”att förena”. Yogans filosofi innefattar olika tekniker för att fysiskt, mentalt och andligt både växa och förena sitt eget medvetande, sin ”själ”,  med ”det stora alltet”.

Det främsta syftet med yoga har varit att uppnå ett högre medvetande men yoga praktiseras även utifrån andra syften t ex för att förbättra hälsan, relationen till omvärlden, familjen och det allmänna välbefinnandet.

Människor kommer till yogan av olika anledningar idag; ofta för att lära sig hantera stress eller för att lindra olika smärttillstånd. Yoga innebär mental och fysisk träning men också ett sätt att hantera sitt sätt att leva sitt liv i stort. Med yogans hjälpa kan vi stärka fysiska och mentala resurser för att få ett mer balanserat och harmoniskt liv.

VAD ÄR BIKRAMYOGA?

 

Bikramyogaserien bygger på de 84 klassiska yogaposerna (asanas) som all hathayoga bygger på.

Sekvensen av yogaposer som vi går igenom i klassen sattes ihop av en yogalärare från Calcutta, Indien, som heter Bikram Choudhury. Bikram Choudhury föddes i Indien 1944 och utövade dessa poser som barn tillsammans med sin yogalärare Bishnu Gosh. Bishnu Ghosh var läkare och vän till familjen och även en mycket betydelsefull och inflytelserik yogamästare i Indien. Bishnu Gosh bror är den kända Paramahansa Yogananda, en av världens mest framstående Yogis och spirituella ledare som även skrivit boken ’Autobiography of a Yogi’.

Bishnu Ghosh hade en yogaskola i Calcutta som undervisade det traditionella yogasystemet men som även närmade sig hälsa och välmående på ett något mer västerländskt och modernt sätt. Bikram Choudhury förde såsmåningom med sig denna yogaserie till väst när han flyttade till USA på 70 talet. Det var även då man började tillföra fukt och värme i yogasalen. 

 

.

Bikramyogaserien

Här kan du se listan på alla de 26 yogapositionerna och vilka hälsoeffekter de ger.
Djup andning
Bra för lungorna och för andningssystemet. Tränar nervsystemet, andningssystemet och blodcirkulationen. Påverkar det parasympatiska nervsystemet och har en lugnande verkan på kropp och tankar.

1. Pranayama

Djup andning
Bra för lungorna och för andningssystemet. Tränar nervsystemet, andningssystemet och blodcirkulationen. Påverkar det parasympatiska nervsystemet och har en lugnande verkan på kropp och tankar.
Halvmåne med händer till fötter 
Ökar rörligheten i hela ryggen. Ökar cirkulationen till hjärnan och benen. Stärker sätet, höfter, lår och mage. Väldigt bra mot...

2. Ardha- Chandrasana & Pada Hastasana

Halvmåne med händer till fötter
Ökar rörligheten i hela ryggen. Ökar cirkulationen till hjärnan och benen. Stärker sätet, höfter, lår och mage. Väldigt bra mot…
Den besvärliga rörelsen 
Ökar cirkulationen till knän och vrister vilket medför att de motarbetar reumatism, ledinflammation och ömmande leder. Värmer upp och ger hela kroppen energi. Stärker benen.

3. Utkatasana

Den besvärliga rörelsen
Ökar cirkulationen till knän och vrister vilket medför att de motarbetar reumatism, ledinflammation och ömmande leder. Värmer upp och ger hela kroppen energi. Stärker benen.
Underrubrik
Text

4. Garurasana

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

5. Dandayamana-Janushirasana

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

6. Dandayamana-Dhanurasana

Underrubrik
Text
Balanserande pålen
Text

7. Tuladandasana

Balanserande pålen
Text
Underrubrik
Text

8.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

9.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

10.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

11.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

12.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

13.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

14.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

15.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

16.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

17.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

18.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

19.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

20.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

21.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

22.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

23.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

24.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

25.

Underrubrik
Text
Underrubrik
Text

26.

Underrubrik
Text