Bikram Yoga City Stockholm

Policy for hälsosam träning

Människor kan ta ansvar för sin egen hälsa. Bikram Yoga City vill erbjuda en möjlighet för alla, ung som gammal, starks som svag, att lägga till med en bra vana för att må bättre. Vi gillar inte pekpinnar och uttrycker därför inga synpunkter kring hälsosamt eller ohälsosamt leverne. Vi strävar efter balans.

Bikram Yoga City’s idé är att skapa en behaglig och lustfylld plats att träffas och att utöva yoga av hög kvalitet. Vi vill få så många som möjligt att skaffa sig en positiv, hälsosam och livsbejakande livsstil och att de skall må så bra som möjligt, både fysiskt och psykiskt.

Studion överlåter i första hand ansvaret till medlemmen och dess närstående att ta ansvar för sin yogautövning. All personal på Bikram Yoga City skall sträva efter att vara föredömen för hälsosam träning. Utövningen av yogan skall alltid kommuniceras som naturlig, lustfylld, kravlös och utan kroppsfixering eller jämförelse.

Det är inte förenligt med Bikram Yoga City’s värderingar att medverka till eller blunda för en medlem som upplevs utöva sin yoga på ett sätt som blir ohälsosamt. Studion kommer sträva efter att agera på ett sätt som är relevant och möjligt. Studion kommer att agera utifrån sunt förnuft och eventuella givna rekommendationer för varje enskilt fall. Därifrån till att ta ansvar för och garantera varje enskild medlems hälsa är steget allt för stort. Varje individ måste ta ansvar för sin egen hälsa.

För att på bästa sätt hantera akuta händelser såsom skador och olyckor som kan inträffa skall studion sträva efter att majoriteten av personalen (främst lärare) har utbildats i hjärt-/lungräddning och har en allmän uppfattning om hur de bör agera vid andra vanliga sjukdomstillstånd som kan inträffa.

Om personalen ser och/eller uppfattar att en medlem inte mår bra och eventuellt yogar på ett sätt som kan anses ohälsosamt, skall studions ledning informeras så att denna kan be om ett samtal med medlemmen. Syftet är att tala om att vi har uppfattat medlemmens yogautövning som ohälsosam och att vi med samtalet har för avsikt att visa att vi bryr oss om medlemmens hälsa. I särskilda fall kan även ett läkarintyg avkrävas för att garantera medlemmens säkerhet.

Om medlemmen vid eller med anledning av ett sådant samtal väljer att avsluta sin träning hos oss på grund av ohälsa, återbetalas kvarvarande träningsavgift.  Alternativt kan återstående tid aktiveras av medlemmen när den är redo att träna igen.

• Det som studion menar med ohälsosam yogautövning är till exempel:

Om medlemmen utmanar sig själv i träningen på ett sätt som leder till utmattning, skador eller andra obehag.

Om det finns anledning att tro att medlemmen inte är tillräckligt god fysisk och/eller psykisk balans för att utöva denna fysiska form av yoga.

Om medlemmen misstänks lida av någon typ av ätstörning och att yogan kan ytterligare förvärra sjukdomstillståndet.