Bikram Yoga City Stockholm

Om Bikramyoga

Bikramyoga är en form av Hathayoga bestående av 26 st asanas (kroppsrörelser). Det speciella är urvalet av rörelserna tillsammans med sammansättningen, värmen och luftfuktigheten. Bikramyoga är utformad för att värma upp och stretcha muskler, leder och senor i en viss ordning för att få bästa effekt. Bikramyoga förebygger, underhåller och rehabiliterar hälsan som helhet.

Vad som gör Bikramyoga unikt i jämförelse med andra yogaformer är att denna serie av rörelser utövas under 90 minuter i ett uppvärmt rum (38-40 grader). Värmen främjar bla rörligheten, avgiftningen samt stretchingen av kroppen. Bikramyoga är rigorös men varje rörelse i denna serie är utformad att på ett säkert sätt stretcha och öppna upp kroppen som en förberedelse inför nästkommande rörelse. Denna serie av rörelser förflyttar dessutom friskt, syresatt blod till hela kroppen, till alla organ och fibrer. Detta för att återställa kroppens balans och alla system till att fungera såsom de ska.

Bikramyoga kombinerar koncentration, tålamod, beslutsamhet och självbehärskning vilket resulterar i en ökad mental klarhet samt reducerar stress. Några resultat av regelbunden träning är:

- starkare och mer tonade muskler
- ökad rörlighet i leder och muskler
- förbättrad fokus och koncentration
- ökad ämnesomsättning och förbränning
- ökad mental klarhet och stressreduktion
- förbättrad balans och koordinationsförmåga

Andra effekter är ett  allmänt bättre hälsotillstånd, en känsla av välbefinnande.

Alla människor kan träna Bikramyoga. Ung som gammal, sjuk som frisk, mjuk som stel, stark som svag och nybörjare som avancerad. Alla tränar individuellt utefter sin egen förmåga, men tillsammans i en och samma klass. För att få ut det mesta möjliga av sin yogaträning handlar det inte om hur ”perfekt” man kan utföra en yogarörelse, utan det handlar om att utefter kroppens förmåga göra det bästa man kan. Det är då man gör sin yoga!

Ursprung

Yoga kan beskrivas som en livsfilosofi, ett tankesystem. Yoga handlar om hur man lever sitt liv. Det är en träning att befinna sig i nuet. Det är en väg för fysisk, mental och spirituell utveckling, en väg som leder till inre lycka, till frihet, till att finna vår fullständiga förmåga som människor och till självförverkligande. Målet är att förena kropp, själ och sinne.Själva ordet yoga är sanskrit och en av betydelserna är ”att ena, föra samman, förena”.

Yoga är ett av de sex klassiska systemen inom hinduistisk filosofi. Den sträcker sig 5000 år tillbaka i tiden. Det finns flera olika vägar inom yoga t.ex. Rajayoga, Bhaktiyoga, Karmayoga och Hathayoga. Alla vägar leder slutligen till samma mål, föreningen med Brahman, den sanna identiteten.

Bikramyoga är en form av Hathayoga där främst två av yogans åtta delar utövas; asanas (kroppsrörelser, hur man behandlar sin kropp, fysiskt välbefinnande) och pranayama (andning, att behärska energin/livskraften. De andra sex delarna är; yama (behandlar hur vi lever i världen och hur vi behandlar andra), niyama (hur man behandlar sig själv), pratyahara (behandlar bortförandet av sinnet, fokus och närvaro), dharana (koncentration), dhyana (meditation), samadhi (det högsta medvetandet).

Grundaren av Bikramyoga är Bikram Choudhury, född i Calcutta, Indien 1946. Bikram började vid tre års ålder att studera med Bishnu Ghosh (bror till Paramahansa Yogananda, författaren till den populära boken ”The Autobiography of a Yogi” och grundaren av ”Self-Realization Fellowship” i L. A.). Bikram praktiserade dagligen fyra till sex timmar på ”Ghosh´s Collage of Physical Education” i Calcutta. Vid 13 års ålder blev han den yngste deltagare någonsin som vunnit den nationella ”India Yoga Competition”. Tre år senare utnämnde Swami Shivananda honom till ”Yogi Raj” (kung av Yogis). Vid 17 års ålder skadade Bikram sitt knä i en tyngdlyftningstävling. Framstående läkare sa att han aldrig skulle kunna gå igen. Bikram accepterade inte läkarnas prognoser, utan återvände istället till Bishnu Ghosh´s skola och med hjälp av sin guru skapade Bikram sin serie av 26 rörelser som kom att återställa hans hälsa. Bikram blev tillfrågad av Ghosh att öppna ett flertal yogaskolor i Indien. Dessa skolor blev så framgångsrika att Bikram, efter Ghosh´s önskan, reste till Japan för att öppna två till.

I ett FN-sponsrat projekt vid Tokyo University Hospital medverkade Bikram till att bevisa att yoga förnyar vävnader och läker kroniska sjukdomar. Genom att kombinera österländsk disciplin och västerländsk medicin fulländade Bikram sin serie av rörelser så att den skulle passa människor i alla åldrar och med olika förutsättningar.