Bikram Yoga City Stockholm

Medlemsbestämmelser & Köpvillkor för Bikram Yoga City

1. Medlemskort

Alla som yogar på Bikram Yoga City, har ett personligt medlemskort som används vid inpassering. Om medlemmen förlorar sitt kort eller om kortet skadas så att det blir obrukbart utfärdas ett nytt kort mot en avgift på 50:-. Medlemmen bör underrätta Bikram Yoga City vid ändring av namn eller andra kontaktuppgifter.

2. Dagkort

Dagkort innebär att medlemsskapet endast kan utnyttjas kl.6:30-16:00 på vardagar.

3. Frysning av kort

En medlem som p.g.a. sjukdom eller skada (som kan styrkas med läkarintyg) inte kan träna under en period, kan få kortet förlängt med motsvarande period. Frysperioden ska vara i minst 14 dagar och maximalt 365 dagar. Frysning av medlemskap görs vid längre utlandsvistelser, högskolestudier, arbete eller värnplikts tjänstgöring. Frysperioden ska vara i minst 90 dagar och maximalt 365 dagar. Ansökan om frysning bör ske i förväg och skall styrkas med intyg. Godkänner Bikram Yoga City frysningen skall medlemmen erlägga en administrativ avgift om 150:-.

4. Överlåtelse av medlemsavtal

Medlemsavtalet kan överlåtas genom försäljning eller gåva till annan person högst 1 ggn/kort. Vid överlåtelse utgår en admin avgift om 150:-.

5. Ansvar för medlemmarnas ägodelar, olycksfall, etc.

Bikram Yoga City ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller eller för skador på medlemmens eller andra besökares tillhörigheter. Bikram Yoga City ansvarar inte för personskador som åsamkats p.g.a. olycksfall eller till följd av annan medlems eller annan besökares agerande eller brist härpå. Bikram Yoga City rekommenderar till följd av ovanstående, medlemmar och övriga besökare att teckna egna hemförsäkringar och olycksfallsförsäkringar.

6. Hälsotillstånd

Varje medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i yogan på Bikram Yoga City.

7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande trivselregler och andra anvisningar som meddelas, skriftligen eller muntligen, av personalen på Bikram Yoga City. Se dem här

8. Uteslutning av medlem

Bikram Yoga City förbehåller sig rätten att omgående avbryta detta avtal om medlem bryter mot studions trivselregler eller föreskrifter t.ex. vid olämpligt uppträdande såsom stölder, hot eller våld mot medlemmar, personal eller vid synbar påverkan av alkohol/droger. En uteslutning innebär att ditt medlemskap och träningskort upphör att gälla. En medlem kan istället avstängas från träning för kortare eller längre tid vid mindre allvarliga förseelser.

9. Praktiska ändringar

Bikram Yoga City förbehåller sig rätten att, i samband med högtider, vid besök av gästinstriktör eller liknande ändra schemalagda klasser. Bikram Yoga City förbehåller sig även rätten  att genomföra permanenta ändringar i schema och  öppettider samt ha sommarstängt i upp till 14 dagar per år.

10. Datalagring

Bikram Yoga City lagrar samtliga lämnade personuppgifter i en databas. Dessa uppgifter behandlas av Bikram Yoga City enligt GDPR. Läs mer här.

11. E-mail

I och med att medlem lämnat sin e-post godkänner hon/han att Bikram Yoga City skickar information till henne/honom. Avregistrering från nyhetsmail sker på medlemmens profil.

12. Returköp

Full returrätt i 14 dagar endast på outnyttjade kort. Returrätten gäller endast kort som köpts online i vår webbshop.